Privacybeleid en Cookie policy

Privacyreglement Denarius Advies

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 1. Toelichting op het Reglement

Denarius Advies mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Denarius Advies de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Denarius Advies worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Denarius Advies vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Denarius Advies in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Denarius Advies expliciet om uw toestemming moet vragen.

 1. De persoonsgegevens die Denarius Advies gebruikt en het doel van het gebruik

Denarius Advies verwerkt uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Denarius Advies. Denarius Advies verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, BSN-nummer, kopie ID, geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, financiële gegevens over uw inkomen en vermogen en emailadres.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Denarius Advies sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen, doch uitsluitend in het kader van de overeengekomen opdracht tot dienstverlening;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Denarius Advies verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Denarius Advies-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Denarius Advies met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Denarius Advies voert momenteel gegevens van cliënten in via fiscale software van Afas. Met Afas is een Bewerkersovereenkomst gesloten in de zin van de AVG. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het vervullen van de wettelijke verplichting tot het doen van diverse belastingaangiftes als ook het deponeren van de jaarstukken van besloten vennootschappen bij de Kamer van Koophandel.

In het kader van advisering verzamelt Denarius Advies uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om te komen tot een gedegen advies. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van het advies (denk aan een notaris, advocaat/jurist of uw boekhouder/accountant) en worden binnen een maand na afronding van het betreffend adviestraject verwijderd.

 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • Denarius Advies verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door de eigenaar van Denarius Advies worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.
 • Al uw persoonsgegevens worden door Denarius Advies beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord om toegang te krijgen tot het enkele systeem waarop uw gegevens zich bevinden.
 • het hebben van een tweede, ander wachtwoord, voor toegang tot software van partijen waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten.
 • een dubbele firewall, te weten 1 bij het toegangspunt van de internetverbinding en 1 op het systeem zelf.
 • uw gegevens worden niet in de ‘cloud’ opgeslagen tenzij u daar zelf voor kiest.
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doen van de vereiste belastingaangiftes, deponeringen of advisering.

Denarius Advies hanteert een termijn van twee maanden na de laatste verleende dienst, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Denarius Advies zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 1. Uw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij joost@denariusadvies.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Denarius Advies. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Denarius Advies opnemen en probeert Denarius Advies er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

 

 

Deze cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2019 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1. Introductie

Onze website, http://www.denarius-advies.nl (hierna: “de website”) maakt gebruik van cookies en andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën “cookies” genoemd). Cookies worden ook geplaatst door derden die we hebben ingeschakeld. In het onderstaande document informeren we u over het gebruik van cookies op onze website.

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

4. Wat is een web beacon?

Een webbeacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van webbeacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

5. Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra u klikt op ‘Alle cookies’ geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

6. Cookies

6.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

6.2 Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van onze bezoekers. Wij krijgen door middel van analytische cookies inzicht in het gebruik van onze website. Voor het plaatsen van analytische cookies vragen wij uw toestemming. We vragen je toestemming voor het plaatsen van statistieken cookies

6.3 Marketing cookies

Op deze website gebruiken wij geen advertentiecookies.

6.4 Social media knoppen

Op onze website zijn buttons opgenomen van Twitter om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze sociale netwerken (die regelmatig kunnen veranderen) om te lezen wat deze doen met uw (persoonlijke) gegevens die, zij verwerken met behulp van deze cookies. De gegevens die worden opgehaald, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Twitter is gevestigd in de Verenigde Staten

7. Geplaatste cookies

Diversen

Naam Retentie Functie
Doel wordt onderzocht
_ga
_wordpress_
metrics_token
Delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

8. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen. Raadpleeg de contactgegevens onderaan deze cookieverklaring. Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens, dan horen wij graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

9. In- en uitschakelen en verwijdering van cookies

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

10. Contact details

Voor vragen en/of opmerkingen over ons cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via:

J. Rietveld
Opweg Schoonhoven
Netherlands
Website: http://www.denarius-advies.nl
Email: joost@denariusadvies.nl
Telefoonnummer: 0653948795

 Huidige status: GeaccepteerdHuidige status: Geweigerd