All posts tagged belastingplan

Een dag na de hoedjesparade en het belastingplan 2015 is ingediend bij de Tweede Kamer. Ik teken daar voor jullie ondernemers het volgende uit op, onder voorbehoud dat dit een plan is en dus niet al vaststaat dat onderstaande ook wet wordt:

Tarieven IB en heffingskortingen

Het tarief van de eerste schijf gaat omhoog naar 36,5% (nu 36,25%). In het nieuws is geweest dat het tarief verlaagd zou worden. Dat is de halve waarheid. Oorspronkelijk stond een percentage van 36,76% in de planning voor volgende jaar. Dus ten opzichte daarvan een verlaging.

De algemene heffingskorting gaat omhoog met 100 euro tot maximaal EUR 2.203. Voor hogere inkomens daalt deze weer tot EUR 1.342.

De maximale arbeidskorting bedraagt straks 123 euro meer op EUR 2.220. De maximale arbeidskorting voor hogere inkomens (vanaf 49.900) daalt stapsgewijs verder naar EUR 184.

Investeringsregelingen als de S&O aftrek en de RDA aftrek blijven ongewijzigd.

WKR: de werkkostenregeling

Het ziet er naar uit dat deze dan nu eindelijk verplicht gaat worden, zei het met wat aanpassingen. Zo was in de plannen tot nu toe een belastingvrije ruimte toegekend van 1,5% van de loonsom. Dat daalt nu naar 1,2%. Zie de website van de Rijksoverheid. Leuk detail is dat zaken als PC’s telefoons en tablets voortaan belastingvrij ter beschikking gesteld mogen worden, zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met privégebruik. De eis dat sommige zaken (zoals pc’s) minstens 90% zakelijk gebruikt moeten worden, vervalt.

!!DGA-Loon!!

Thans is het zo dat een gebruikelijk loon voor een DGA gesteld kan worden op 70% van een marktconforme beloning met een minimum van EUR 44.000 en/of het loon van de best betaalde medewerker. In 2015 gaat de doelmatigheidsmarge (die 30%) omlaag naar 25% zodat een DGA-loon dan gesteld kan worden op 75% van een marktconforme beloning.

Ik merk op dat de commissie Van Dijkhuizen vorig jaar in haar adviezen aan de overheid al zinspeelde op 90% van een marktconform loon. Gaat het die kant echt op dan wordt de eenmanszaak mogelijk plots weer aantrekkelijk. Het is wel duidelijk dat de overheid (al sinds 2004 na het arrest over de afroommethode) steeds een stap verder gaat in het optrekken van salarissen van DGA’s. Een slechte ontwikkeling als je het mij vraagt!

BTW renovatie en herstel woningen

Het huidige tarief van 6% op arbeid blijft in elk geval gehandhaafd tm 1 juli 2015.

Opnemen pensioen in derde pijler (zoals lijfrente) bij arbeidsongeschiktheid

ZZP-ers krijgen meer vrijheid om inkomen vanuit een bestaande lijfrente aan te vullen bij arbeidsongeschiktheid. Voorheen was dan revisierente verschuldigd (20%), doch daar wordt nu vanaf gezien. Exacte details ontbreken nog.

Buitenlandse geldboeten niet aftrekbaar voor IB/VPB

Als je nu met je auto van de zaak op vakantie over de grens tegen een prent aanloopt dan is die boete fiscaal aftrekbaar in je onderneming (alleen binnenlandse boetes zijn niet aftrekbaar). Per 2015 worden buitenlandse boetes (ook voor andere vergrijpen uiteraard) niet langer in aftrek toegestaan.

Weinig schokkends, hoewel de tendens t.a.v. het DGA-loon mij negatief opvalt.