All posts tagged IB

Een dag na de hoedjesparade en het belastingplan 2015 is ingediend bij de Tweede Kamer. Ik teken daar voor jullie ondernemers het volgende uit op, onder voorbehoud dat dit een plan is en dus niet al vaststaat dat onderstaande ook wet wordt:

Tarieven IB en heffingskortingen

Het tarief van de eerste schijf gaat omhoog naar 36,5% (nu 36,25%). In het nieuws is geweest dat het tarief verlaagd zou worden. Dat is de halve waarheid. Oorspronkelijk stond een percentage van 36,76% in de planning voor volgende jaar. Dus ten opzichte daarvan een verlaging.

De algemene heffingskorting gaat omhoog met 100 euro tot maximaal EUR 2.203. Voor hogere inkomens daalt deze weer tot EUR 1.342.

De maximale arbeidskorting bedraagt straks 123 euro meer op EUR 2.220. De maximale arbeidskorting voor hogere inkomens (vanaf 49.900) daalt stapsgewijs verder naar EUR 184.

Investeringsregelingen als de S&O aftrek en de RDA aftrek blijven ongewijzigd.

WKR: de werkkostenregeling

Het ziet er naar uit dat deze dan nu eindelijk verplicht gaat worden, zei het met wat aanpassingen. Zo was in de plannen tot nu toe een belastingvrije ruimte toegekend van 1,5% van de loonsom. Dat daalt nu naar 1,2%. Zie de website van de Rijksoverheid. Leuk detail is dat zaken als PC’s telefoons en tablets voortaan belastingvrij ter beschikking gesteld mogen worden, zonder dat er rekening gehouden hoeft te worden met privégebruik. De eis dat sommige zaken (zoals pc’s) minstens 90% zakelijk gebruikt moeten worden, vervalt.

!!DGA-Loon!!

Thans is het zo dat een gebruikelijk loon voor een DGA gesteld kan worden op 70% van een marktconforme beloning met een minimum van EUR 44.000 en/of het loon van de best betaalde medewerker. In 2015 gaat de doelmatigheidsmarge (die 30%) omlaag naar 25% zodat een DGA-loon dan gesteld kan worden op 75% van een marktconforme beloning.

Ik merk op dat de commissie Van Dijkhuizen vorig jaar in haar adviezen aan de overheid al zinspeelde op 90% van een marktconform loon. Gaat het die kant echt op dan wordt de eenmanszaak mogelijk plots weer aantrekkelijk. Het is wel duidelijk dat de overheid (al sinds 2004 na het arrest over de afroommethode) steeds een stap verder gaat in het optrekken van salarissen van DGA’s. Een slechte ontwikkeling als je het mij vraagt!

BTW renovatie en herstel woningen

Het huidige tarief van 6% op arbeid blijft in elk geval gehandhaafd tm 1 juli 2015.

Opnemen pensioen in derde pijler (zoals lijfrente) bij arbeidsongeschiktheid

ZZP-ers krijgen meer vrijheid om inkomen vanuit een bestaande lijfrente aan te vullen bij arbeidsongeschiktheid. Voorheen was dan revisierente verschuldigd (20%), doch daar wordt nu vanaf gezien. Exacte details ontbreken nog.

Buitenlandse geldboeten niet aftrekbaar voor IB/VPB

Als je nu met je auto van de zaak op vakantie over de grens tegen een prent aanloopt dan is die boete fiscaal aftrekbaar in je onderneming (alleen binnenlandse boetes zijn niet aftrekbaar). Per 2015 worden buitenlandse boetes (ook voor andere vergrijpen uiteraard) niet langer in aftrek toegestaan.

Weinig schokkends, hoewel de tendens t.a.v. het DGA-loon mij negatief opvalt.

We maken allemaal onze relaties van tijd tot tijd blij met een stukje aandacht en waardering. Indien van stoffelijke aard spreken we over relatiegeschenken. Hoe verwerk je die uitgaven nu fiscaal?

Inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting

Voordat u de fiscale winst bepaalt, komt u steevast een aantal correcties op de commerciële winst tegen. Een van die correcties is de beperking van zogeheten gemengde kosten. Kosten met een zakelijk en privé karakter. Tot die gemengde kosten worden ook relatiegeschenken gerekend. Oftewel: in uw administratie boekt u de relatiegeschenken gewoon volledig als kosten. In de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting vindt de volgende aanpassing plaats:

  1. 26,5% van de relatiegeschenken wordt weer opgeteld bij de winst (lees, is dus niet aftrekbaar);
  2. Als u heel veel gemengde kosten heeft, kunt u er ook voor kiezen om het vaste bedrag van € 4.400 bij de winst op te tellen wegens gemengde kosten (of bij een BV 0,4% van de totale loonsom, indien dat meer is dan € 4.400).

Laten we dat even vergelijken zodat u de juiste keuze maakt. U telt 26,5% van de gemengde kosten bij de winst op óf het vaste bedrag van € 4.400. Omgerekend, u moet € 16.604 aan gemengde kosten hebben gehad in een jaar voordat de vaste correctie van € 4.400 de voordeligste keuze wordt. Onder € 16.604 is namelijk 26,5% daarvan lager dan € 4.400.

Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting ligt het anders. Normaliter is de BTW op uw uitgaven aftrekbaar als voorbelasting. Daarop zijn echter ook uitzonderingen en ook voor relatiegeschenken zijn die er uiteraard, anders zou het on-Nederlands worden. De uitsluiting van aftrek van voorbelasting werkt als volgt:

  1. Indien de ontvanger van het geschenk zelf recht heeft op aftrek van meer dan 50% van zijn voorbelasting dan mag u de BTW op de relatiegeschenken ook als voorbelasting in mindering brengen op uw BTW-aangifte. Anders gezegd: doorgaans mag u wel de BTW op een geschenk als voorbelasting meenemen, als de ontvanger ervan ook ondernemer is voor de BTW en minstens de helft van zijn omzet belast is met BTW.
  2. Maar! Als u aan iemand op jaarbasis meer dan € 227 schenkt, dan is de BTW op de geschenken aan die persoon sowieso niet aftrekbaar als voorbelasting, ook al voldoet hij/zij aan het gestelde onder 1 hiervoor.

Samengevat: de BTW op geschenken mag u in aftrek brengen als de ontvanger voor meer dan 50% BTW-ondernemer is én u niet meer dan € 227 ex BTW in het jaar aan diegene geschonken heeft.