All posts tagged ICT

Dat het niet zo vlotjes gaat met de Belastingdienst is publiek nieuws. In de Kamers in Den Haag worden ze graag op de hoogte gehouden, maar ik vermoed dat ook Staatssecretaris Snel niet weet hoe het er in de praktijk aan toegaat. Een voorbeeld uit mijn praktijk met tijdlijn:

April 2017: Aangifte IB 2016 ingestuurd.

September 2017: Voorlopige aanslag opgelegd.

Oktober 2017: bezwaar gemaakt omdat cliënt recht heeft op een tax credit wegens onverrekend verlies in box 2 van IB 2014.

Januari 2018: definitieve aanslag 2016 opgelegd, Tax credit netjes toegepast. MAAR in de aanslag staat 20k loonheffing vermeld en die wordt vreemd genoeg niet verrekend. I.p.v. een teruggave van 2k volgt een aanslag van 18k! De ICT kraakt.

Januari 2018: bezwaar gemaakt tegen de definitieve aanslag met verzoek tot alsnog verrekenen van de reeds ingehouden loonheffing.

Februari 2018: bezwaar wordt bevestigd en tegelijk wordt de beslistermijn met 4 maanden (!) verdaagd. Personeelsbestand kraakt ook.

Februari 2018: verleend uitstel van betaling vanwege het bezwaar wordt zomaar ingetrokken. Na telefonisch contact wordt dit hersteld.

Juni 2018: n.a.v. de IB 2017 heeft cliënt recht op een teruggave. Deze wordt echter niet uitbetaald, maar direct verrekend met de nog steeds openstaande aanslag 2016.

Juni 2018: ik stuur nog maar eens een herinnering naar het kantoor dat we inmiddels ver voorbij de 4 maanden verdaging van de beslistermijn zitten.

Juli 2018: cliënt ontvangt bericht dat uitstel van betaling weer ingetrokken is. Of hij even 18k wil betalen. Er zou op het bezwaar beslist zijn, maar mijn vermoeden is dat het uitstel ingetrokken wordt omdat de verdagingstermijn van 4 maanden erop zit.

Juli 2018: ik klim maar weer in de pen want de belastingtelefoon is schier onbereikbaar. Brief naar Landelijk Incasso Centrum Heerlen is onderweg.

Juli 2018: ik verstuur een melding tot oplegging dwangsom naar de fiscus.

Augustus 2018: het werkt. De melding wordt bevestigd en de aanslag herzien.

Augustus 2018: op toch niet? Nee! De loonheffing is nu wel verrekend, maar nu is de tax credit weer van de aanslag verdwenen! Weer in bezwaar.

September 2018: nog maar weer een reminder gestuurd dat er nog steeds niet beslist is op mijn bezwaar van augustus.

Oktober 2018: EINDELIJK is de aanslag hersteld en krijgt cliënt ook de onkostenvergoeding toegewezen. Meer dan 1 heel jaar is verstreken sinds de eerste foutieve aanslag. Het zit erop.

Falende ICT en medewerkers die kennelijk bedolven worden onder taken, waardoor een simpel bezwaarschrift (zet even een vinkje bij het verrekenen van 20k loonheffing) uitdraait op een compleet circus! Gelukkig sindsdien niet meer zoiets meegemaakt.