All posts tagged pensioen DGA 2014

Heeft u als DGA een pensioen in eigen beheer? Dan heeft u nog een kleine drie weken om uw pensioenovereenkomst aan te passen aan de nieuwe wetgeving. U moet voor 1 januari 2014 met uw BV een nieuwe pensioenovereenkomst sluiten.

Wat verandert er?

  • De pensioengerechtigde leeftijd schuift op naar 67;
  • Het opbouwpercentage bij een eindloonregeling daalt van 2% naar 1,9%;
  • Het opbouwpercentage bij een middelloonregeling daalt van 2,25% naar 2,15%.

U mag uiteraard eerder met pensioen maar dan wordt uw pensioenuitkering herrekend en zal deze lager uitvallen.

Voor wie niet?

Bent u geboren voor 1 januari 1950 of is uw pensioen reeds ingegaan, dan wijzigt er voor u niets.

Wat te doen?

De pensioenbrief aanpassen is geen kwestie van copy-paste van de belastingdienstpensioensite.nl website. Die voorbeeld overeenkomsten gaan uit van alle mogelijke opties in een pensioenovereenkomst. Die zijn echter lang niet altijd van toepassing en in die gevallen mag u die opties ook niet opnemen in uw pensioenbrief (bijv. een wezenpensioen toezeggen terwijl u geen kinderen heeft). Bovendien is die overeenkomst niet toegespitst op uw specifieke omstandigheden en wensen. Laat u dus goed voorlichten.

Vaak zijn dit ook de uitgelezen momenten – omdat u toch al kosten moet maken voor de nieuwe pensioenbrief – om uw gehele pensioen tegen het licht te houden. De brief aanpassen kan een kundig fiscalist voor u doen, zo ook ik, maar een overall advies over uw oudedagsvoorzieningen is sinds 2013 nog enkel voorbehouden aan door de AFM gecertificeerde pensioenadviseurs.  Ik kan u desgewenst in contact brengen met een zeer deskundig en (uiteraard) AFM-erkend adviseur.