All posts tagged stamrecht

Het einde van 2013 werd gekenmerkt door een enorme drukte bij notarissen en fiscalisten met verstand van de stamrechtvrijstelling op ontslagvergoedingen. Die vrijstelling zou namelijk beëindigd worden per 1-1-2014, met enig termijnverlengend overgangsrecht voor werknemers die voor 31 december 2013 hun ontslag aangezegd kregen. Die details zijn nu niet meer belangrijk. Maar waar staan we nu?

Afkoop gehele stamrecht in 2014

Gemotiveerd doordat 20% van het stamrecht onbelast uitgekeerd kon worden indien het gehele stamrecht in 2014 werd afgerekend, hebben veel houders van een stamrecht BV besloten de zaak op te doeken. En geef ze eens ongelijk. Als je destijds (dus tot 31 december 2013) de 52% loonheffing over je ontslagvergoeding hebt weten uit te sparen en je mag nu afrekenen over 80% van de waarde van je stamrecht op 1 januari 2014, dan doe je het doorgaans prima. Kort door de bocht betaal je over de afkoop van je stamrecht dan geen 52% maar (80% van 52%) 41,6%. Dat is snel verdiend, zeker als je in 2013 ontslagen bent en al in 2014 gebruik kon maken van deze regeling.

Dat ging helaas niet voor iedereen op. Ten eerste omdat er nogal eens een waarderingsverschil bestond tussen de fiscale waarde van een stamrecht op de balans en de commerciële waarde (waarover de fiscus heft bij gebruikmaking van de 20% korting). Doordat de commerciële waarde (met name door de lage rentestand) doorgaans fors hoger was dan de fiscale waarde, bood de regeling voor mening stamrecht BV eigenaar geen soelaas.

De tweede groep die het niet gedaan hebben (of beter niet gedaan zouden kunnen hebben) zijn de stamrecht gerechtigden die een klein pensioen hebben. De belastingdruk vanaf de pensioendatum kan zo laag zijn als 19%. Dat vereist wel fiscale planning en je hebt natuurlijk altijd nog te maken met het lage rendement op je spaargeld in je BV en de kosten van de BV.

En de belastingdruk kan nog lager als je niet meer in ons kikkerlandje woont en wel uitkeringen geniet uit je stamrecht BV. Enfin, de keuze afkopen in 2014 of niet, was wederom maatwerk.

En waar staan we nu in 2015 en verder?

Wat niet iedereen weet, is dat je sinds dit jaar de uitkeringen uit je stamrecht BV kunt opnemen naar eigen goeddunken. Er is geen verplichting meer om de uitkeringen zo in te richten dat ze voldoen aan de definitie van een periodieke uitkering of dat ze voldoen aan de termijn die, tot voor kort dus, bekend stond onder de 1% sterftekans termijn.

Als je wilt opnemen uit je stamrecht BV dan ben je daar nu geheel vrij in. Uiteraard zal de BV loonheffingen moeten afdragen (groene tabel, bijzondere beloningen en ZVW als ingehouden bijdrage), maar je hebt niet meer te maken met periodieke uitkeringen of uitkeringen die moeten voldoen aan een vooraf vastgestelde looptijd.

Let wel: die vrijheid gaat niet op bij stamrechten die op grond van de einddatum al tot uitkering móeten komen. Dus uitkeringen vanaf 65 of de AOW-gerechtigde leeftijd dienen wel de oude regels te volgen.

Dat maakt het hebben van een stamrecht BV nu nog steeds een zeer aantrekkelijk instrument om je inkomen mee aan te vullen zonder dat je met die uitkeringen onverwacht in een te hoog IB-tarief terecht komt.

Is het nou 31-12-2013 of 15-11-2013 of toch 1-7-2014?

Door het wetsvoorstel tot het afschaffen van de stamrechtvrijstelling, de mogelijkheid om belastingheffing op een ontslagvergoeding uit te stellen, is er een hoop paniek en ook onduidelijkheid ontstaan over de verschillende datums die een rol spelen, wil je nog gebruik kunnen maken van de stamrechtvrijstelling. Even helder op een rijtje naar de stand van zaken per 12-11-2013:

15-11-2013: Indien u in 2014 eenmalig van de mogelijkheid gebruik wilt maken om uw stamrecht alweer geheel op te heffen – met een korting van 20% op het belastbare bedrag – dan moet de ontslagvergoeding uiterlijk voor 15 november 2013 uitgekeerd zijn door uw werkgever aan de bank of aan uw BV.

31-12-2013: Dit was de oorspronkelijke einddatum waarvoor een Stamrecht BV of bankspaarregeling geregeld moest zijn. Nu is deze datum alleen nog van belang als datum waarvoor het ontslag aangezegd moet zijn.

01-07-2014: De nieuwe datum waarvoor (in plaats van het eerdere 31-12-2013) een stamrechtregeling opgetuigd moet zijn en tevens de datum waarvoor het ontslag ook daadwerkelijk ingegaan moet zijn.

En nu maar hopen dat er in dit wetsvoorstel niet weer geschoven wordt met datums…