“To BV or not to BV, that’s the question”. Het omslagpunt BV-eenmanszaak na Prinsjesdag 2022.

Nu de kruitdampen zijn opgetrokken van de clusterbom die op Prinsjesdag 2022 losgelaten is op de fiscale zaken voor de komende jaren, neem ik je graag even mee door het slagveld.

Rutte IV heeft zich getoond als onbetrouwbare zakenpartner als het op fiscaliteit aankomt. Waar we zeer recent nog uitgingen van zaken als:

  • VPB-tarief van 15% tot 395.000 winst; en
  • DGA-loon = 75% van het loon uit een meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Staan we nu sinds Prinsjesdag voor geheel nieuwe getallen en is het antwoord op de vraag “To BV or not to BV, that’s the question” ineens in een nieuw daglicht komen te staan. 

Vergeet vooral niet om eerst mijn algemene beschouwing op de bovenstaande vraag te lezen in dit artikel. Dan gaan we nu beginnen aan 2023 en verder:

Toekomstige wijzigingen in de fiscale cijfers:

Zelfstandigenaftrek verlaagd:

De zelfstandigenaftrek wordt nog sneller afgebouwd: van € 5.030 in 2023 naar € 900 in 2027 (dat was € 3.240 in 2036). En ja, ik krijg dus gelijk toen ik in 2021 in mijn vorige blog al schreef: De gekozen horizon tot aan 2036 doet al vermoeden dat het hier wel eens niet bij zal blijven. Het zou mij niets verbazen als de zelfstandigenaftrek geheel verdwenen is (ruim) voor 2036.

Aanpassing tarief zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling:

Deze afbouw is gehandhaafd. Het percentage waartegen je de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling kunt aftrekken van je inkomstenbelasting is verlaagd naar 36,93% volgend jaar. Voor een goed begrip is het belangrijk om te weten dat dus je winst uit onderneming boven ruwweg 73k belast wordt tegen het hoge tarief van 49,5% (2023), terwijl je fiscale aftrekposten – zouden ze in de hoogste schijf vallen – dus niet langer tegen ook die 49,5% aftrekbaar zijn, maar dus tegen 36,93%.

Tarief en schijven VPB:

Het VPB tarief bedraagt in 2023 ineens 19% (was 15%) over de eerste € 200.000 (was 395.000) winst voor de BV en 25,8% daarboven.

DGA-loon:

Het DGA-loon is voor 2023 gesteld op minimaal € 48.000, maar de regeling voor vergelijking met loon uit een meest vergelijkbare dienstbetrekking is gewijzigd van 75% daarvan naar 100%. Ter illustratie: was je DGA-loon in 2022 door jou keurig vastgesteld op (stel) 75.000, omdat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking 100.000 was, dan wordt in 2023 van jou verwacht dat je dus ook 100.000 DGA-loon opneemt.

Tarief box 2:

Het voorstel ligt er nu om vanaf 2024 box 2 IB op te delen. Een tarief van 24,5% (was 26,9) tot 67.000 inkomsten en een tarief van 31% (was ook 26,9%) daarboven.

Gevolgen:

Wat doet dit nu precies met dat beroemde omslagpunt van je, hoor ik je vragen? Nou, best veel! Vooral de verhoging van de VPB, het hoge tarief in box 2 en het DGA-loon zal in veel gevallen het omslagpunt doen opschuiven naar boven. Terwijl de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en de tariefsverlaging voor dividend in box 2 tot 67.000 dat omslagpunt weer verlagen.

Eenmanszaak:

Waar in je eenmanszaak de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling nogal sterk drukken op je fiscale winst (en je dus een hoog voordeel opleveren), wordt dat voordeel dus nu verder verlaagd. Enerzijds omdat de zelfstandigenaftrek zelf omlaag gaat en anderzijds omdat het percentage waartegen je deze aftrekt, daalt, en nogal fors ook. Neem als uitgangspunt even een winst van € 150.000 voor zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Laten we dan even 2022 en 2024 naast elkaar zetten en uitreken wat die beide aftrekposten in beide jaren nu precies opleveren:

2022:

Zelfstandigenaftrek                                        6.310

MKB-winstvrijstelling bij 150k winst     20.117

Samen € 26.427 aftrek tegen 40% IB geeft een netto voordeel van € 10.571.

2024:

Zelfstandigenaftrek                                        3.750

MKB-winstvrijstelling bij 150k winst     20.475

Samen € 24.225 aftrek tegen 36,93% IB geeft een netto voordeel van € 8.946.

Oftewel, in twee jaar tijd een nadeel van € 1.625 netto, alleen door deze wetswijzigingen.

BV:

Laten we ook hier eens 2022 met 2024 vergelijken. Waarbij aangenomen dat 100.000 euro het loon uit een meest vergelijkbare dienstbetrekking is.

2022:

Winst BV                    150.000

DGA-loon                     75.000             loonheffing hierover: 29.767

Belaste winst             75.000             VPB hierover:                 11.250

Dividend over            63.750             Box 2 hierover:              17.148

Totale belastingheffing:                                                                58.156

2024:

Winst BV                    150.000

DGA-loon                  100.000           loonheffing hierover:     42.961

Belaste winst             50.000           VPB hierover:                       9.500

Dividend over            40.500           Box 2 hierover:                    9.922

Totale belastingheffing:                                                                 62.838

Voilá: 4.700 euro meer belastingheffing.

En het omslagpunt dan?

Dat daalt of stijgt afhankelijk van ieders situatie. Je kunt hierboven in de voorbeelden al zien dat je belastingdruk stijgt, of je nu een eenmanszaak hebt of een BV.

Bij een BV zal de totale belastingdruk (over DGA-loon + restant winst als dividend uitkeren) vooral bepaald worden door het DGA-loon. Dat moet nu immers voldoen aan de eis 100% van het loon uit een meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dat zal in veel berekeningen over het omslagpunt betekenen dat er dus gerekend moet worden met een fors hoger DGA-loon dan voorheen en dat er daardoor dus minder ruimte is voor dividend. En juist daar zat vaak de gouden winst in de ‘BV versus eenmanszaak-strijd’.

Ter illustratie de uitkomst van drie vergelijkingen met cijfers van volgend jaar:

Eenmanszaak 1 is een webshop in sportartikelen met 150.000 winst. Verondersteld vergelijkbaar loon voor een manager van een kleine vergelijkbare winkel: 70.000. Op grond van de nieuwe regels dus ook een DGA-loon van 70.000 in BV 1.

Eenmanszaak 2 is dezelfde webshop maar met de oude DGA-loon regels. Hier dus 75% van 70.000 = 52.500 DGA-loon in BV 2.

Eenmanszaak 3 is een interimmanager in finance met 150k winst, die in loondienst 100.000  kan verdien en volgend jaar dus vastzit aan 100.000 DGA-loon in BV 3.

Eenmanszaak 1 houdt in 2023 ongeveer 400 euro netto meer over dan BV 1.

Eenmanszaak 2 houdt in 2023 ongeveer 2.500 euro netto minder over dan BV 2.

Eenmanszaak 3 houdt in 2023 ongeveer 4.000 euro netto meer over dan BV 3.

Hieruit kun je wel opmaken dat in veel berekeningen de hoogte van het DGA-loon van grote impact, zo niet beslissend is. De hamvraag zal dus gaan worden “wat is (het loon uit) de meest vergelijkbare dienstbetrekking?” De vraag lezend, kun je op je klompen aanvoelen dat hierover heel veel procedures zullen gaan ontstaan.

Daarnaast is het – zie ook mijn algemene beschouwing blog – uiteraard de vraag of je wel alle winst als BV wilt uitkeren aan de DGA. Kortom: de spelregels zijn licht veranderd, maar waar het allemaal om draait nog steeds niet. Laat je niet foppen: er is nog steeds geen vast omslagpunt!

Benieuwd wat deze wetswijzigingen doen voor jouw situatie in de nabije toekomst? Neem contact met me op: joost@denariusadvies.nl