Wat is eigenlijk… een Aandeel in een BV?

Wat is eigenlijk een Aandeel in een BV?

De BV en aandelen. Bekende termen. We weten grofweg wat de gevolgen zijn als je aandelen hebt, maar wat zijn het eigenlijk? Als ik tegen een cliënt zeg: “de aandelen van je BV worden volgestort door de inbreng van je eenmanszaak”, dan volgt toch met regelmaat een opgetrokken wenkbrauw, gevolgd door: “hûh?” Komt ie:

Lang, lang geleden:

Het is het jaar 1602 in Nederland. We varen al een tijdje naar Oost-Indië voor de koop van kruiden en specerijen. Dat heen-en-weer varen wordt duurder en duurder. De eigenaren van de VOC zoeken geld en komen met een werkelijke wereldprimeur: geld ophalen bij de (gegoede) burgers in ruil voor een stukje bezit van de VOC. Zo werd de VOC ’s-werelds eerste Naamloze Vennootschap. Een onderneming waarvan iemand een stukje kon bezitten, als diegene daarvoor betaalde. En hiermee ontstond ook voor het eerst het begrip Aandelen.

Je kocht namelijk een aandeel in de eigendom van de VOC. In ruil daarvoor kreeg je recht op een stukje van de winst en kreeg je een stukje zeggenschap. Het bewijs daarvan was een papiertje –  het Aandeelbewijs – waarmee degene die het in bezit had, kon aantonen dat hij recht had op een stukje van de winst en zijn vinger mocht opsteken als er vergaderd werd. Op dat papiertje stond niet de naam van de eigenaar (vandaar Naamloze Vennootschap of NV) en dus was het voldoende om het aandeelbewijs te kunnen tonen (Aandelen aan toonder).

Later werd ook bedacht dat het wel fijn zou zijn om de club van aandeelhouders beperkt of ‘besloten’ te houden tot een persoon of een groepje van personen, waardoor de Besloten Vennootschap ontstond. Hetzelfde als een NV alleen nu is juist wel bekend wie de aandeelhouders zijn (dat staat in een register) en kunnen de Aandelen niet zomaar gekocht en verkocht worden.

En tegenwoordig:

Die BV is tegenwoordig in het MKB veruit het meest aanwezig als het aankomt op ondernemingen met een in aandelen verdeeld kapitaal. In de wet staat dat een BV opgericht dient te worden met minimaal 1 aandeel. In die wet staat ook dat de aandeelhouder bij de oprichting van de BV het aantal aandelen dat hij verkrijgt maal de prijs per aandeel in de BV moet storten (vergelijk een Aandeel van de VOC kopen). En zo is de cirkel rond: richt je een BV op, dan bepaal je in beginsel zelf hoeveel geld de BV bezit direct na de oprichting en moet jij er als aandeelhouder voor zorgen dat de BV dat geld in bezit krijgt. Kies je voor 1.000 aandelen van 1 cent, dan stort je bij de oprichting een tientje op de rekening van de BV. Kies je voor 1.000 aandelen van 100 euro, dan stort je honderdduizend euro in de BV. Vandaar de zin: “het volstorten van aandelen”.

De manier van volstorten mag echter ook anders en wel in natura. Of simpel gezegd: met spullen of vorderingen of goodwill of…. Bijvoorbeeld: als jij een auto bezit van 10.000 euro dan kun je een BV oprichten met 1.000 aandelen van 10 euro en vervolgens de auto van privé overschrijven in eigendom op de BV. Daarmee (als die auto ook echt 10.000 euro waard is) heb je dan ook aan je verplichting tot het volstorten van je aandelen voldaan. Vervang het woord auto door de inhoud van je eenmanszaak en dan begrijp je nu wat we bedoelen met: “de aandelen van je BV worden volgestort door de inbreng van je eenmanszaak”.