All posts tagged VAR webmodule ROW WUO DGA Loon loonheffing

Op herhaling, de VAR. De overheid knoeit er helaas rustig mee verder. Even een stukje geschiedenis om de trieste actualiteit te kunnen onderbouwen:

De Verklaring ArbeidsRelatie was destijds ingevoerd om de opdrachtgever enige mate van zekerheid te geven over de loonbelastinggevolgen bij de inhuur van zelfstandigen. Niet iedereen is immers zo zelfstandig als ze zelf beweren. De VAR was een poging om het kaf van het koren te scheiden. Naar mijn mening slechts een poging want door de introductie van 4 varianten riep de fiscus meer vragen over zich af dan dat ze konden beantwoorden. De 4 varianten zijn:

  1. VAR-Loon: het inkomen bij de opdrachtgever wordt gezien als loon uit dienstbetrekking. Dus geen ondernemerschap en de plicht voor de opdrachtgever om loonheffing in te houden op de betalingen aan de ‘zelfstandige’.
  2. VAR-ROW: Resultaat uit Overige Werkzaamheden. De opdrachtgever moet nu zelf beslissen of er sprake is van een dienstbetrekking of niet. De fiscus doet het in elk geval niet voor ze, maar mag er achteraf wel op terugkomen als de opdrachtgever iemand ten onrechte als ‘zelfstandige’ aangemerkt heeft. Goh, hoe zou uw opdrachtgever reageren op uw VAR-ROW? Precies. De VAR-ROW is waardeloos. Geen opdrachtgever die het risico van een verkeerde inschatting (wel/geen dienstverband) op zich wilt nemen!
  3. VAR-WUO: Winst Uit Onderneming. De VAR die uw opdrachtgever wil zien! Hiermee is hij namelijk gevrijwaard van loonbelastingellende. De fiscus is van mening dat u echt als ondernemer actief bent. Althans, afgaande op de antwoorden die u gegeven heeft op het aanvraagformulier….
  4. VAR-DGA: Directeur Groot Aandeelhouder. Ook een favoriet onder opdrachtgevers. Nu heeft u een eigen BV van waaruit u de opdracht voor de opdrachtgever verricht. Ook nu is de opdrachtgever gevrijwaard van loonheffing gevolgen. En ook nu is dat enkel gebaseerd op de antwoorden die u gaf op de aanvraag.

Wat kiest u in dit dilemma? U kunt een mooie opdracht binnenhalen maar alleen met een VAR-WUO of een VAR-DGA. U weet echter ook dat als u de VAR aanvraagt en u aangeeft dat er 1 tot 3 opdrachtgevers zijn, dat de kans groot is dat u een VAR-ROW krijgt. Hoe nu verder? Liegen tegen de fiscus om een VAR te krijgen die wel de opdracht verzekert of eerlijk zijn met het risico dat u de opdracht kwijtraakt?

2015

Het Ministerie van Financiën denkt aan deze impasse een einde te kunnen maken. Zie daar de VAR-webmodule. Een online VAR-aanvraag voor 2015 die u pér opdrachtgever (ja, dus niet voor u, maar voor élke relatie die een VAR verlangt afzonderlijk!) moet  invullen én waarvan de uitkomst bindend is. Voor u EN voor uw opdrachtgever! Goed idee! Een VAR waarvoor de opdrachtgever op voorhand verantwoordelijkheid neemt voor eventuele naheffingen loonbelasting! Ja dat leest u goed. Uw opdrachtgever tekent richting de fiscus op voorhand af dat de fiscus mag naheffen bij ze als de VAR-module onjuist is ingevuld.

En dat dan voor elke ingeleende zelfstandige! Voor sommige opdrachtgevers (waaronder nota bene de Belastingdienst zelf!) zal dit leiden (lijden) tot een karrevracht aan VAR-module-aanvragen…

En voor veel zelfstandigen ook. Tot nu kon je volstaan met één VAR voor al je opdrachtgevers. Vanaf 2015 moet je er voor elke relatie een aanvragen. Hoe zat dat ook alweer met de gewenste administratieve lastenverlichting?

Waar ik me meer zorgen om maak is het aantal opdrachtgevers dat niet meer wil werken met zelfstandigen die volgens de webmodule-uitkomst geen VAR-WUO of VAR-DGA krijgen. U wordt er niet minder zelfstandig op maar uw opdrachtgever moet wel vooraf aanvaarden dat, indien u niet zo zelfstandig blijkt te zijn naar de maatstaven van de fiscus, het diens probleem is. Welke opdrachtgever zit daar nu op te wachten? Of kunnen we de gewenste VAR (WUO of DGA) straks net zo makkelijk verkrijgen als nu door gewoon te liegen op de aanvraag?

En als dat zo is, waar is de overheid dan mee bezig? Wat doet de webmodule dan straks wat een PDF of digid-aanvraag nu niet doet? Ja, de opdrachtgever neemt verantwoordelijkheid en nee dat willen ze niet. Het kan dus twee kanten op. Of de webmodule kent een gat waardoor per opdrachtgever nog steeds de gewenste VAR aangevraagd kan worden (“heeft u naast deze opdrachtgever nog minstens 3 andere opdrachtgevers: ja) of opdrachtgevers slaan het VAR-traject over en nemen het risico wel zonder dat ze vooraf zichzelf ophangen aan de gevolgen van een onjuiste beoordeling in de webmodule.

En hoe gaat de fiscus dan verklaren dat zij honderden ICT-ers op freelancebasis inhuren. Geeft de fiscus dan het goede voorbeeld en doen ze dat openbaar?

Remedie: VAR-JA en VAR-NEE

Ik heb het vaker geopperd. Naar mijn mening kunnen er maar twee VAR’s zijn: VAR-JA en VAR-NEE. Ja, u bent zelfstandig en Nee u bent in loondienst. Geen gezeur met rechtsvormen en al dan niet fiscaal ondernemerschap of resultaat uit overige werkzaamheden. Naar mijn mening is de vraag of u een ondernemer bent voor de fiscus een aangelegenheid voor de afdeling inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting en niet voor de afdeling loonheffing.. De afdeling loonheffing hoeft alleen maar Ja of Nee te zeggen.

Is dat nou zo moeilijk??