Omslagpunt BV-eenmanszaak: een toekomstblik

Nu schreef ik in augustus 2020 nog een lange blogpost over het omslagpunt BV-eenmanszaak (handig om die eerst te lezen voordat je hiermee verder gaat). Is het dan toch alweer tijd om daarop terug te komen? Ja en nee. Nee, want mijn vorige blog was geschreven in de actualiteit (cijfers 2021), maar als je dit leest ben je ondernemer en plan je natuurlijk vooruit. En als je een beetje meeleest met alle online informatie die de overheid over jou als ondernemer uitstort, dan zul je waarschijnlijk het volgende niet zijn ontgaan, en anders leer je het hier. Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die nogal van invloed zijn op het omslagpunt BV-eenmanszaak:

Toekomstige wijzigingen in de fiscale cijfers:

Zelfstandigenaftrek verlaagd:

De zelfstandigenaftrek wordt in stappen afgebouwd van € 6.670 nu naar € 3.240 in 2036. De komende 7 jaar gaat er elk jaar € 360 af. Dan nog een keer € 390 en daarna 8 jaar lang € 110 per jaar. De gekozen horizon tot aan 2036 doet al vermoeden dat het hier wel eens niet bij zal blijven. Het zou mij niets verbazen als de zelfstandigenaftrek geheel verdwenen is (ruim) voor 2036.

Aanpassing tarief zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling:

Wat iets minder opvallend is en ook redelijk stilletjes is gedaan, is dat het percentage waartegen je de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling kunt aftrekken van je inkomstenbelasting verlaagd is naar 43% in 2021 en verder verlaagd zal worden met 3% per jaar, totdat de laagste IB-schijf (thans 37%) behaald is. Voor een goed begrip is het belangrijk om te weten dat dus je winst uit onderneming boven ruwweg 68,5k belast wordt tegen het hoge tarief van 49,5% (2021), terwijl je fiscale aftrekposten – zouden ze in de hoogste schijf vallen – dus niet langer tegen ook die 49,5% aftrekbaar zijn, maar dus tegen nu 43% en over 2 jaar nog maar tegen 37%!

Tarief en schijven VPB:

Het VPB tarief bedraagt in 2021 slechts 15% over de eerste € 245.000 winst voor de BV en 25% daarboven. In 2022 wordt het lage tarief van 15% geheven over de eerste € 395.000 en pas daarboven wordt 25% verschuldigd.

DGA-loon:

Het DGA-loon is voor 2021 gesteld op minimaal € 47.000.

Gevolgen:

Wat doet dit nu precies met dat beroemde omslagpunt van je, hoor ik je vragen? Nou, best veel! In mijn vorige blog ontleende ik de benadering van het (of beter gezegd, een) omslagpunt mede op basis van de voornoemde bedragen. Als je de aanstaande wijzigingen in acht neemt en plant naar de toekomst toe, dan ontstaat een heel ander beeld.

Eenmanszaak:

Waar in je eenmanszaak de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling nogal sterk drukken op je fiscale winst (en je dus een hoog voordeel opleveren), wordt dat voordeel dus nu langzaam verlaagd. Enerzijds omdat de zelfstandigenaftrek zelf omlaag gaat en anderzijds omdat het percentage waartegen je deze aftrekt, daalt, en nogal fors ook. Neem als uitgangspunt even een winst van € 150.000 voor zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Laten we dan even 2021 en 2024 naast elkaar zetten en uitreken wat die beide aftrekposten in beide jaren nu precies opleveren:

2021:

Zelfstandigenaftrek                                   6.670

MKB-winstvrijstelling bij 150k winst        20.066

Samen € 26.736 aftrek tegen 43% IB geeft een netto voordeel van € 11.496.

2024:

Zelfstandigenaftrek                                   5.590

MKB-winstvrijstelling bij 150k winst        20.217

Samen € 25.807 aftrek tegen 37% IB geeft een netto voordeel van € 9.549.

Oftewel, in drie jaar tijd een nadeel van € 2.000 netto, alleen door wetswijzigingen. En trekken we de lijn door onder de aanname dat de zelfstandigenaftrek geheel verdwijnen zal, dan ontstaat bij 150k winst het volgende beeld:

Fictief jaar:

Zelfstandigenaftrek                                          0

MKB-winstvrijstelling bij 150k winst        21.000

Dus € 21.000 aftrek tegen 37% IB geeft een netto voordeel van € 7.770.

Samengevat:

In andere woorden: terwijl de belastingdruk bij een eenmanszaak omhoog gaat, zie je in BV-land het omgekeerde. Ja het DGA-loon gaat een duizendje omhoog, maar tegelijk is het lage VPB-tarief van 15% van toepassing op een veel groter deel van de winst.

In weer andere woorden: de voordelen (zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling) die je in je eenmanszaak opgeeft als je omgaat naar een BV zijn dalende!

En het omslagpunt dan?

Dat daalt! Je kunt hierboven in het voorbeeld al zien dat als je bij 150k winst in 2021 van je eenmanszaak een BV maakt, dat je dan afscheid neemt van een netto aftrekpost van € 11.496. Dat verlies van die € 11.496 zal dus in de BV goedgemaakt moeten worden. Terwijl, als je naar voren kijkt, je ziet dat je in 2024 in de BV nog maar € 9.549 netto aftrekposten hoeft goed te maken.

Een omslagpunt van € 100.000 is voor sommige ondernemers ineens niet meer ondenkbaar! Ja, dat lees je goed en heb je eerder gelezen in het verleden, met het verschil dat ik dit kan onderbouwen als dat voor jou van toepassing is en het je ook zal zeggen als het in jouw specifieke situatie niet zo is. 

Rekenvoorbeeld voor toekomstig jaar X, waarin: zelfstandigenaftrek afgeschaft en de MKB-winstvrijstelling van 14% aftrekbaar tegen 37% IB. In de BV een DGA-loon van 48k, box 2 op dividend van 27% en een VPB-tarief van 15%.

Dan kom ik voor een BV op 35.500 euro belasting (alle winst uitgekeerd als loon en dividend) en voor de eenmanszaak op een paar honderd euro minder. Let wel: zo ver is het dus nog niet, maar vooralsnog gaat het deze kant wel op.

Benieuwd wat deze wetswijzigingen doen voor jouw situatie in de nabije toekomst? Neem contact met me op: joost@denariusadvies.nl

“Omslagpunt” eenmanszaak of BV. Hoe zit het nu echt?

Een ton winst? Of toch twee ton winst? Of zelfs al vanaf 70.000 winst de BV in? Op internet kun je eindeloos meningen en berekeningen lezen over wanneer een BV volgens de schrijver fiscaal voordeliger is dan een eenmanszaak, ook wel het omslagpunt genoemd. Met dit artikel hoop ik je de juiste inzichten te geven die er wel (en ook) toe doen. En laat ik de uitkomst vast verklappen: er is niet een algemeen omslagpunt! Punt, uitroepteken, einde discussie.

Maar eerst de vrijwaringen van mijn zijde over dit artikel:

De hoogte van de winst is bij de keuze tussen een BV of een eenmanszaak (of VOF bij meerdere ondernemers, dat werkt hetzelfde, maar herhaal ik vanaf hier niet meer) niet per se zaligmakend. Er kunnen argumenten zijn om te kiezen voor een fiscaal nadeel (hogere belastingheffing door de BV bij een lagere winst), zoals: scheiding risico en zakelijk bezit, scheiding zakelijk en privébezit, investeerder aan boord halen of verkoop van de onderneming. Echter, als de winst “hoog genoeg” is, kan het op zichzelf evenwel een prima argument zijn om een BV te kiezen. In dit artikel ga ik niet in op de andere argumenten, zie daarvoor elders op mijn blog, maar beperk ik me tot het ontvlechten van alle lianen die intussen het oerwoud van meningen hebben gemaakt over “het omslagpunt”.

Tarieven hieronder zoals die gelden vanaf 2021. Getallen afgerond op duizendtallen (k van kilo).

Een BV kent doorgaans hogere kosten van onderhoud (jaarrekeningen, loonadministratie, deponering KvK) dan een eenmanszaak. Bovendien heb je vaker 2 BV’s tegelijk met dus dubbele kosten. Komt je uiteindelijke berekening – na toegepast te hebben wat je hieronder leest – uit op een duizendje (of twee) fiscaal voordeliger voor de BV, reken je dan niet meteen rijk. Die ben je zo weer kwijt aan die extra kosten.

Tot slot ga ik er vanuit dat we te maken hebben met een eenmanszaak (EMZ) waarin voldaan wordt aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar en dat de winst stabiel hoog genoeg is om überhaupt over een BV na te denken. Kort toegelicht: bij een incidenteel topjaar meteen omgaan naar een BV gevolgd door jaren doorgaan in een BV met lage(re) winsten is doorgaans duurder dan in je EMZ blijven. Nog los van alle kosten om de herstructurering te realiseren.

Wat vergelijken we eigenlijk met elkaar?

Daarvoor moeten we eerst kijken naar de opbouw van de belastingheffing bij een eenmanszaak versus die van een BV. Het winstbegrip is voor beiden gelijk. Omzet min kosten is winst en over de winst wordt belasting berekend. Echter, hier ontstaan meteen al wel verschillen. De hoogte van de belastbare winst is namelijk niet hetzelfde. Zo kennen we in de BV een salaris voor de werkende eigenaar (DGA-loon/fictief loon/gebruikelijk loon) en in de eenmanszaak niet en kennen we in de eenmanszaak aftrekposten die ontbreken in de BV.

Het gaat omwille van de leesbaarheid van dit artikel te ver om die verschillen in dit artikel gedetailleerd uiteen te zetten. Bovendien reken ik er enigszins op, dat als je dit artikel leest, je wel bekend bent met de volgende plus- en minpunten:

Eenmanszaak:

+ zelfstandigenaftrek (7K), 14% MKB-winstvrijstelling (winst na 7k zelfstandigenaftrek x 14%);

– alle winst belast, toptarief 49,5% inkomstenbelasting.

BV:

+ tarief vennootschapsbelasting (VPB) 15% tot 200k winst en 21,7% boven 200k, niet alle winst hoeft naar privé uitgekeerd (uitstel heffing box 2 ad 26,9%);

– verplicht salaris opnemen (46k per jaar of 75% van meest vergelijkbaar loon in de markt), duurder in jaarlijkse kosten (zie vrijwaringen hiervoor).

Ik laat voor nu bewust zaken als: startersaftrek, oudedagsreserve, lijfrentes, pensioenregelingen en andere aftrekposten en bijtellingen buiten beschouwing. Die zijn namelijk optioneel of maar beperkt van toepassing. De genoemde plus- en minpunten gelden voor vrijwel alle vergelijkingen. Op de optionele zaken kom ik uiteraard later nog terug, want ze maken weldegelijk verschil.

De vergelijking

In de basis is de vergelijking als volgt samen te vatten: Als ik in een eenmanszaak X winst maak, ben ik dan in een BV fiscaal voordeliger uit doordat de BV lagere belastingtarieven kent, ondanks dat ik dan de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling opgeef en ik verplicht ben een DGA-loon op te nemen? Kun je dan X uitreken?

Voorbeeld 1: een (te) kort door de bocht benadering

Laten we eens uit de losse pols reken via die vergelijking:

Winst in de EMZ is 200k. Een verdedigbaar DGA-loon is 70k. In de BV keren we alle winst uit als dividend. Het DGA-loon van 70k is met IB gelijk belast als 70k winst in de EMZ, dus die laat ik buiten beschouwing. Wat gebeurt er nu feitelijk?

Je neemt afscheid van de zelfstandigenaftrek van 7k en de 14% MKB-winstvrijstelling van 27k. Samen 34k welke in het hoogste IB-tarief valt van 49,5%. Is essentie neem je dus afscheid van bijna 17k netto belastingvoordeel. Dat zul je terug moeten verdienen door de lagere tarieven van de BV.

In de BV heb ik na het DGA-loon van 70k een winst over van 130k. Die wordt belast met 15% VPB. Na die VPB resteert voor dividend 110k. Nogmaals, appels met appels vergelijken want in de EMZ is de winst na de IB ook geheel netto privé. Dus ik keer 110k dividend uit. Belasting 26,9% via box 2 (= 30k), zodat ik netto over heb 80k dividend.

Van 130k winst naar 80k netto dividend is effectief een belastingdruk van 38,5%. In de EMZ was dat tarief 49,5%. In de BV ‘verdien’ je dus 11% en wel over 130k (winst min DGA-loon) = 14.300 netto door een lager tarief.

Snel gerekend, neem je dus afscheid van 17k netto aan aftrekposten en krijg je er 14k netto aan lagere tarieven voor terug. De BV is dus 3k duurder qua belastingheffing.

Nu zou je dus kunnen denken dat het omslagpunt verder weg ligt dan 200k winst. Maar wat als je in deze vergelijking kunt volstaan met een verdedigbaar DGA-loon van 46k? Dan heb je in de BV ineens (200-46=) 154k winst over tegen nog steeds 11% lagere tarieven = 17k netto. Wat weer gelijk is aan de netto aftrekposten in de EMZ. Dus je zóu kunnen zeggen dat bij een 46k DGA-loon “het omslagpunt” op 200k winst ligt.

Voorbeeld 2: naar de BV toerekenen door geen dividend uit te keren

Als voorbeeld 1 met weer 70k DGA-loon. Nog steeds geef je 17k aan netto EMZ aftrekposten op, maar als je vanuit de BV geen dividend uitkeert, betaal je in de BV slechts 15% VPB over 130k winst. Dat is een verschil van 34,5% (49,5 – 15) met de IB in de EMZ over 130k = 45k netto. De BV is (lijkt) dus 28k netto voordeliger. Ja dat lees je goed en nee, dat is geen reële vergelijking. De in de BV achtergehouden winst zal ooit een keer via box 2 afgerekend moeten worden. Is het niet door jou, dan wel door je erfgenamen. Wat je in deze vergelijking eigenlijk zegt, is dat je 28k belasting weet uit te stellen, niet te besparen. Of ligt rekenen zonder dividend toch wat genuanceerder?

Gemankeerde berekeningen?

Mankeert er dan iets aan die berekeningen? Liegen auteurs op websites dan als ze het hebben over omslagpunten van 400k of 100k? Dat hangt dus van de definitie van omslagpunt af. Websites waarop je leest dat een BV al vanaf 100k winst voordeliger is, gaan uit van het achterhouden van winst in de BV, dus geen dividend. Websites die melden dat de BV pas vanaf 400k winst voordeliger is, gaan uit van een hoger DGA-loon en/of alle dividend uitkeren. Stel jezelf vervolgens gerust de vraag of de auteur van het artikel wel objectief is, want er mankeert weldegelijk iets aan dergelijke “dit is hét omslagpunt” schrijfsels.

Het antwoord op die vraag is: “jouw situatie”. Dat mankeert eraan. Je kunt geen simpele module invullen die je de weg naar Rome wijst. Je kunt geen berekening maken zoals in de voorbeelden 1 en 2 hiervoor en dan roepen dat dat de uitkomst is. De variabelen zijn namelijk talrijker dan hiervoor genoemd. Laat ik de belangrijkste variabelen echter eerst eens nader beschouwen:

 1. Het DGA-loon.
 2. Dividend uitkeren ja of nee.

Ad 1: hoe lager ik in de berekening het DGA-loon stel, des te lager komt het omslagpunt te liggen. Je zag het al in voorbeeld 1 toen ik van 70k DGA-loon naar 46k ging. De BV ging daardoor van 3k duurder naar even duur. Dat is ook logisch. Hoe lager het DGA-loon, des te meer winst valt er in het lagere gecombineerde BV-tarief van de vennootschapsbelasting en box 2. En daar zit de crux. Hoe aannemelijk is een DGA-loon van 46k bij een winst van 200k?

Voor de hoogte van dat salaris gelden namelijk allereerst de regels van het gebruikelijk loon. De winst is op zich niet zaligmakend, maar wel een indicatie. Een eigenaar van een bedrijf waarin hij werkzaamheden verricht, die in de markt een vergelijkbaar loon opleveren van 100k, zal doorgaans niet onder de 75k DGA-loon (minstens 75% van het loon uit een meest vergelijkbare dienstbetrekking) kunnen zitten.

Omgekeerd kan het zijn dat een onderneming met vooral passief inkomen (weinig feitelijke arbeid) wel weg kan komen met 46k DGA-loon bij een winst van 200k. Het zit in de details. Dus zul je al vanaf stap 1 moeten bezien hoe hoog het toepasselijk DGA-loon dient te zijn.

Ad 2: Zelfs als je met een relatief hoog DGA-loon te maken hebt, kun je de berekening in het voordeel van de BV maken door, zoals bij voorbeeld 2 getoond, dividend achterwege te laten. Het scheelt nogal of je wel of geen dividend uitkeert: 15% VPB gevolgd door 26,9% box 2 = effectief 38,5% bij wel dividend uitkeren versus enkel 15% VPB zonder dividend. Ten opzichte van de EMZ een verschil tussen 11% voordeel of 34,5% voordeel.

In omgekeerde zin kan dividend ook een rol spelen. Als je wel wegkomt met 46k DGA-loon dan wil dat nog steeds niet zeggen dat de BV het wint van de EMZ. Want als je een netto privé inkomensbehoefte hebt van 4k per maand, dan kom je met 46k bruto jaarsalaris simpelweg fors aan netto-inkomen tekort. Dat kun je bijvoorbeeld aanvullen met dividend, maar dan schuift het omslagpunt ineens weer op naar boven. Immers, over elke euro dividend is het voordeel geen 34,5% meer maar nog maar 11%.

Andere variabelen

Die zijn er natuurlijk ook. Zo wordt de belastingdruk beïnvloed door bijvoorbeeld:

 • Gebruik maken van de Oudedagsreserve;
 • Premies voor AO-verzekeringen en lijfrente;
 • Premies voor pensioen (extern bij een BV);
 • Auto van de zaak;
 • Ander inkomen van de DGA in box 1 (!).

Als je een OR (voorheen FOR) opbouwt in je eenmanszaak dan zul je in de vergelijking met de BV ook een premie voor een extern pensioen mee moeten nemen. Auto van de zaak kan er in de EMZ toe leiden dat de bijtelling voor privégebruik gelijk is aan de werkelijke autokosten, terwijl de bijtelling voor diezelfde auto in de BV die maximering niet kent en dus hoger kan uitvallen. Omgekeerd kan het zijn dat je in de EMZ premies voor een AO (arbeidsongeschiktheidsverzekering) betaalt, terwijl je er in de BV situatie vanuit gaat dat je, door geen dividend uit te keren, eerder vermogen in de BV opbouwt waarmee je meer financiële armslag creëert en daardoor wellicht eerder afscheid kunt nemen van je AO-polis. En tot slot kan winst uit een EMZ, die gerealiseerd wordt terwijl de ondernemer daarnaast in loondienst werkt, soms al sneller aanleiding zijn om voor een BV te kiezen, zeker als de EMZ niet in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek.

En last but not least de factor ‘tijd’.

Wat ik vrijwel steevast mis in de vergelijking is de factor tijd. Het enige dat vaak in tijd meegenomen wordt in de advisering is het antwoord op de vraag of de winst al enige tijd stabiel en hoog genoeg is. Daarmee zal een adviseur in elk geval willen voorkomen dat hij een cliënt een duur traject in adviseert, dat slechts een jaar of wellicht twee jaar houdbaar is.

Nee, ik kijk vooruit en bedoel met tijd vooral wat je in de komende jaren verwacht. Een tipje van de sluier zag je hiervoor al bij het argument om geen dividend uit te keren ten gunste van een snellere vermogensopbouw in de BV om bijvoorbeeld eerder afscheid te nemen van je AO-polis.

Het is namelijk soms helemaal niet verkeerd om in de vergelijking dividend, al dan niet deels, achterwege te laten. Mits je daartoe een gegronde reden hebt die zich in de nabije toekomst voordoet!

Denk eens aan de volgende redenen:

 • Sneller vermogen opbouwen omdat je moet investeren in je bedrijf;
 • Sneller vermogen in je BV opbouwen zodat je kunt beleggen als oudedagsvoorziening (ipv pensioenpremie storten) in vastgoed of een eigen woning;
 • Sneller vermogen opbouwen in de BV om schulden af te betalen;
 • Sneller vermogen opbouwen om de BV aantrekkelijker te maken voor een investeerder;
 • Of de DGA interesseert zich alleen voor belastingdruk tijdens zijn leven en laat de box 2 heffing aan zijn nabestaanden (niet altijd valide, maar ik ken ze).

En soms moet je juist rekening houden met dividend uitkeren, ook al zou je dat om voorgaande redenen niet willen, omdat de DGA van het berekende netto DGA-salaris simpelweg niet rond kan komen of omdat de voorgaande opsomming simpelweg niet van toepassing is.

Kortom

Om te komen tot een goed onderbouwd advies is het dus zaak dat de persoonlijke situatie bepaald wordt en dat dan de belastingdruk tussen EMZ en BV geheel doorgerekend wordt. Dat wil zeggen tot op de euro. Daarbij spelen de hoogte van het toegepaste DGA-loon en (al dan niet of deels) dividend uitkeren de hoofdrollen. Juist van die twee variabelen is een gedegen onderbouwing noodzakelijk, waarbij voor de factor dividend het gegeven tijd een belangrijke rol speelt in je keuzes. Maar vergeet vooral de bijrollen niet en te komen tot een persoonlijk omslagpunt.

Er is maar een manier om de belastingdruk tussen EMZ en BV goed te vergelijken en dat is door álle financiële én persoonlijke variabelen mee te nemen in het meest aannemelijke scenario en die dan door te rekenen naar belastingheffing voor de EMZ en BV naast elkaar.

Zo zal voor de een een omslagpunt blijken van 100k winst en voor de ander een omslagpunt van 500k winst. En voor ieder ander een bedrag daar tussenin, of erboven, of eronder…..