Omslagpunt BV-eenmanszaak: een toekomstblik

Nu schreef ik in augustus 2020 nog een lange blogpost over het omslagpunt BV-eenmanszaak (handig om die eerst te lezen voordat je hiermee verder gaat). Is het dan toch alweer tijd om daarop terug te komen? Ja en nee. Nee, want mijn vorige blog was geschreven in de actualiteit (cijfers 2021), maar als je dit leest ben je ondernemer en plan je natuurlijk vooruit. En als je een beetje meeleest met alle online informatie die de overheid over jou als ondernemer uitstort, dan zul je waarschijnlijk het volgende niet zijn ontgaan, en anders leer je het hier. Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die nogal van invloed zijn op het omslagpunt BV-eenmanszaak:

Toekomstige wijzigingen in de fiscale cijfers:

Zelfstandigenaftrek verlaagd:

De zelfstandigenaftrek wordt in stappen afgebouwd van € 6.670 nu naar € 3.240 in 2036. De komende 7 jaar gaat er elk jaar € 360 af. Dan nog een keer € 390 en daarna 8 jaar lang € 110 per jaar. De gekozen horizon tot aan 2036 doet al vermoeden dat het hier wel eens niet bij zal blijven. Het zou mij niets verbazen als de zelfstandigenaftrek geheel verdwenen is (ruim) voor 2036.

Aanpassing tarief zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling:

Wat iets minder opvallend is en ook redelijk stilletjes is gedaan, is dat het percentage waartegen je de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling kunt aftrekken van je inkomstenbelasting verlaagd is naar 43% in 2021 en verder verlaagd zal worden met 3% per jaar, totdat de laagste IB-schijf (thans 37%) behaald is. Voor een goed begrip is het belangrijk om te weten dat dus je winst uit onderneming boven ruwweg 68,5k belast wordt tegen het hoge tarief van 49,5% (2021), terwijl je fiscale aftrekposten – zouden ze in de hoogste schijf vallen – dus niet langer tegen ook die 49,5% aftrekbaar zijn, maar dus tegen nu 43% en over 2 jaar nog maar tegen 37%!

Tarief en schijven VPB:

Het VPB tarief bedraagt in 2021 slechts 15% over de eerste € 245.000 winst voor de BV en 25% daarboven. In 2022 wordt het lage tarief van 15% geheven over de eerste € 395.000 en pas daarboven wordt 25% verschuldigd.

DGA-loon:

Het DGA-loon is voor 2021 gesteld op minimaal € 47.000.

Gevolgen:

Wat doet dit nu precies met dat beroemde omslagpunt van je, hoor ik je vragen? Nou, best veel! In mijn vorige blog ontleende ik de benadering van het (of beter gezegd, een) omslagpunt mede op basis van de voornoemde bedragen. Als je de aanstaande wijzigingen in acht neemt en plant naar de toekomst toe, dan ontstaat een heel ander beeld.

Eenmanszaak:

Waar in je eenmanszaak de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling nogal sterk drukken op je fiscale winst (en je dus een hoog voordeel opleveren), wordt dat voordeel dus nu langzaam verlaagd. Enerzijds omdat de zelfstandigenaftrek zelf omlaag gaat en anderzijds omdat het percentage waartegen je deze aftrekt, daalt, en nogal fors ook. Neem als uitgangspunt even een winst van € 150.000 voor zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Laten we dan even 2021 en 2024 naast elkaar zetten en uitreken wat die beide aftrekposten in beide jaren nu precies opleveren:

2021:

Zelfstandigenaftrek                                   6.670

MKB-winstvrijstelling bij 150k winst        20.066

Samen € 26.736 aftrek tegen 43% IB geeft een netto voordeel van € 11.496.

2024:

Zelfstandigenaftrek                                   5.590

MKB-winstvrijstelling bij 150k winst        20.217

Samen € 25.807 aftrek tegen 37% IB geeft een netto voordeel van € 9.549.

Oftewel, in drie jaar tijd een nadeel van € 2.000 netto, alleen door wetswijzigingen. En trekken we de lijn door onder de aanname dat de zelfstandigenaftrek geheel verdwijnen zal, dan ontstaat bij 150k winst het volgende beeld:

Fictief jaar:

Zelfstandigenaftrek                                          0

MKB-winstvrijstelling bij 150k winst        21.000

Dus € 21.000 aftrek tegen 37% IB geeft een netto voordeel van € 7.770.

Samengevat:

In andere woorden: terwijl de belastingdruk bij een eenmanszaak omhoog gaat, zie je in BV-land het omgekeerde. Ja het DGA-loon gaat een duizendje omhoog, maar tegelijk is het lage VPB-tarief van 15% van toepassing op een veel groter deel van de winst.

In weer andere woorden: de voordelen (zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling) die je in je eenmanszaak opgeeft als je omgaat naar een BV zijn dalende!

En het omslagpunt dan?

Dat daalt! Je kunt hierboven in het voorbeeld al zien dat als je bij 150k winst in 2021 van je eenmanszaak een BV maakt, dat je dan afscheid neemt van een netto aftrekpost van € 11.496. Dat verlies van die € 11.496 zal dus in de BV goedgemaakt moeten worden. Terwijl, als je naar voren kijkt, je ziet dat je in 2024 in de BV nog maar € 9.549 netto aftrekposten hoeft goed te maken.

Een omslagpunt van € 100.000 is voor sommige ondernemers ineens niet meer ondenkbaar! Ja, dat lees je goed en heb je eerder gelezen in het verleden, met het verschil dat ik dit kan onderbouwen als dat voor jou van toepassing is en het je ook zal zeggen als het in jouw specifieke situatie niet zo is. 

Rekenvoorbeeld voor toekomstig jaar X, waarin: zelfstandigenaftrek afgeschaft en de MKB-winstvrijstelling van 14% aftrekbaar tegen 37% IB. In de BV een DGA-loon van 48k, box 2 op dividend van 27% en een VPB-tarief van 15%.

Dan kom ik voor een BV op 35.500 euro belasting (alle winst uitgekeerd als loon en dividend) en voor de eenmanszaak op een paar honderd euro minder. Let wel: zo ver is het dus nog niet, maar vooralsnog gaat het deze kant wel op.

Benieuwd wat deze wetswijzigingen doen voor jouw situatie in de nabije toekomst? Neem contact met me op: joost@denariusadvies.nl

Ondernemen of ‘Risiconemen’

Ondernemen zonder overeenkomsten is als een haat-liefde-relatie, het gaat niet en als het doorgaat dan gaat het (op termijn) fout. De reden is simpel: onderneem je, dan maak je afspraken en als die afspraken nergens vastliggen dan wordt onder-nemen simpelweg ‘risico-nemen’. Ik hoef sommige van mijn lezers niet te vertellen over de gruwelverhalen die jaar in jaar uit voor de Rechter beslecht worden omdat de vennoten van een ‘VOF-je’ tussen familie, echtelieden of vrienden geen overeenkomst nodig achtten. Blauwe ogen, aannames maken, in goed vertrouwen en meer van dat soort poorten tot de hel der bedrijfsbeëindiging.

Rechters die mogen beoordelen of aandeelhouders en bestuurders in een BV gehandeld hebben in het ‘beste belang van de BV’. Want buiten de statuten van de BV ligt er niets vast.

De Belastingdienst die een kritische blik werpt op een administratief aanwezige schuld die verder nergens vastligt, laat staan dat er enige rente of aflossing betaald is.

Een leverancier die handelt naar eigen inzicht omdat er geen handelsvoorwaarden ter hand zijn gesteld én van toepassing zijn verklaard.

Waarom doen ondernemers dit?

Gemakzucht, misplaatst vertrouwen en misplaatste zuinigheid. Overeenkomsten kosten tijd en geld. Tijd om erover na te denken en te zorgen dat je met je adviseur tot een fraai exemplaar komt waarin jouw belangen beschermd zijn (dus ónder-nemen en niet rísico-nemen) en geld omdat die adviseur ook niet gratis werkt. En soms wil je je compagnon niet voor het hoofd stoten met afspraken (familie, vrienden en partners). Of de overtreffende trap van gemak óf zuinig: gemak EN zuinig. Op google gaan zoeken naar voorbeeldovereenkomsten en dan gaan hakken, breken, snijden, knippen en plakken totdat er een document staat waarvan zelfs sommige Rechters geen pindasaus meer kunnen maken.

De paradox

We maken wel allemaal netjes een opdrachtbevestiging, offerte en een factuur op (de slotsom van een overeenkomst) die we naar onze klanten sturen en we tekenen allemaal een huurovereenkomst of koopovereenkomst voor huisvesting of een nieuw voertuig. Als we even ons best doen dan hanteren we ook leveringsvoorwaarden en passen we die correct toe. Waarom bestaan er dan nog steeds BV-structuren en VOF’s die het zonder afspraken doen tussen de vennoten onderling? Waarom tekenen ondernemers nog steeds participatie-overeenkomsten voor toetreding tot een BV of erger nog, copy-paste-overeenkomsten tot beëindiging van een onderneming, terwijl ze niet echt goed weten wat ze tekenen?

Mijn parochie dus?

Klopt. Ik predik voor eigen parochie omdat ik weet dat ‘mijn parochie’ tegen aanvaardbare kosten veel toekomstig leed (emotioneel, reputatie, economisch en financieel) kan voorkomen. Ik sta dagelijks ondernemers bij die een samenwerking aangaan, die uitgekocht willen worden, die uitgelokt worden, die zich willen inkopen en bovenal, die bescherming zoeken voor hun positie. Ondernemen hoeft niet te komen tot risico-nemen!

Amerikanen zeggen het als je vraagt naar de prijsbepalende factor van een huis: “Location, location, location”.

Wij ondernemen in Nederland. Het land waarin alles tot in de gaatjes vastligt in de wet, behalve voor ondernemers. Voor mij geldt:

Overeenkomst, overeenkomst, overeenkomst.

En dan wel een die je begrijpt en een die recht doet aan jouw positie.