Wakker worden: Excessief lenen van je BV

Oproep aan alle DGA’s met een lening van hun BV: “Wakker worden!”

Ik ben doorgaans niet zo van de oproepen en uitroeptekens, maar er begint iets te sudderen onder het deksel bij menig DGA, die er helemaal geen erg in heeft dat zijn persoonlijke financiën binnenkort wellicht overkoken. Het wetsvoorstel Excessief Lenen komt dichtbij de invoeringsdatum van 1 januari 2023. En dat terwijl menig DGA in het hoofd heeft, dat pas eind 2023 getoetst wordt of de lening van je BV excessief is.

Een geheugenopfrisser:

Als DGA heb je de mogelijkheid om van je BV te lenen, mits op zakelijke voorwaarden. Veel DGA’s maken ook gebruik van die mogelijkheid. De wetgever zag echter aanleiding om dat ‘ge-leen van de BV’ aan te pakken, omdat het in feite uitstel van box 2-heffing is. Dus is het plan opgevat om in box 2 van de inkomstenbelasting te gaan heffen voor zover de schuld van de DGA aan zijn BV op 31-12-2023 groter is dan 700.000 euro. Hierop uitgezonderd zijn schulden in verband met de eigen woning.

Simpel en helder voorbeeld:

Stel je hebt een schuld aan je BV van 1,2 miljoen. Daarvan is 400.000 toe te wijzen aan je eigen woning en 800.000 niet (boot, vakantiehuis, kunst, noem maar op). Dan zal in box 2 belasting geheven worden (wetsvoorstel tarief vanaf 2024 29,5%) over 1.200.000 – 400.000 eigenwoningschuld – 700.000 drempel = 100.000. Of je even 29.500 euro netto aan de schatkist wilt overmaken.

Wat zijn dan die valkuilen?

  1. De vrijstelling voor de lening i.v.m. de eigen woning geldt alleen als de lening ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen van een eigenwoningschuld in box 1!;
  2. Aflossingsvrije leningen en de 30-jaarstermijn voor renteaftrek komt in zicht;
  3. Voor schulden aangegaan na 1-1-2023 is (volgens het laatste stand van zaken in het wetsvoorstel) een hypotheek ten gunste van je BV verplicht;
  4. Blijft het wel bij die 700.000 euro drempel?

1: is het wel een eigenwoningschuld?

Veel DGA’s hebben hun eigen woning via hun BV gefinancierd. Echter, hoe hoger de WOZ-waarde, hoe lager het effect van renteaftrek. Het is dus niet vreemd dat veel DGA’s hun woning weliswaar gefinancierd hebben met een lening van de BV, maar dat die lening juist in box 3 zit, bijvoorbeeld omdat die bewust aflossingsvrij is. De stelling: “ik heb mijn huis betaald met geld van de BV, dus het is een eigenwoningschuld die niet meetelt” is dus onvolledig. De lening van je BV voor je huis moet voldoen aan de voorwaarden van de eigenwoningschuld in box 1 (in veel gevallen dus annuïtair of lineair aflossen) wil die voor de wet excessief lenen buiten beschouwing blijven.

2: Eind 2031 loopt voor veel mensen de 30-jaarstermijn van renteaftrek af.

In 2001 werd de duur van de renteaftrek voor de eigen woning gesteld op 30 jaar. Per eind 2030 verlies je dus de renteaftrek over de eigenwoningschulden die je op 1-1-2001 al had. Het gaat daarbij om de rente over de hoogte van de schuld van 1-1-2001, niet bij wie die lening gesloten was. Dat betekent, dat per eind 2031 er veel aflossingsvrije eigenwoningschulden ineens overgaan naar box 3, omdat die 30 jaar erop zit. Als je schulden aan de BV (die meetellen voor de excessief lenenregeling) daardoor boven de 700.000 komen, kom je ineens met heffing in box 2 in aanraking.

 

3: hypotheek ten gunste van de BV verplicht voor nieuwe schulden na 1 januari 2023.

Nu nog onderdeel van het wetsontwerp, maar als die er doorkomt, dan moet je vooral opletten als je na 1 januari 2023 van je BV geld wilt lenen voor je eigen woning i.c.m. een reeds bestaande schuld bij de bank. Hoe banken hier tegenaan kijken is mij niet exact bekend, maar doorgaans zal een bank geen akkoord geven op een tweede recht van hypotheek ten gunste van je BV.

4: Drempel van 700.000 of toch weer minder?

In het eerste wetsontwerp was de drempel voor niet-eigenwoningschulden 500.000. Op 24 maart 2022 is dit bedrag verhoogd naar 700.000. Houd er rekening mee, zie ook het koopkrachtakkoord van 30 op 31 augustus jl. waarbij veel gevraagd gaat worden van ondernemers, dat die 700.000 mogelijk weer verlaagd gaat worden naar 500.000 of minder. UPDATE: en ja hoor: de grens gaat omlaag naar 500k per eind 2024.

 

Zo, iedereen weer wakker? Succes met de maatregelen en houd vooral de ontwikkelingen in de gaten op de website van de eerste kamer: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35496_wet_excessief_lenen_bij